Školní zralost a připravenost

Zveme všechny rodiče na přednášku

 

Školní zralost a připravenost

 

OBSAH PŘEDNÁŠKY:

   

       - co by měly děti znát a umět před nástupem

        do školy

       - jak rozvíjet děti před nástupem do školy

       - patná legislativa související se zápisem

         a nástupem dětí do školy/ základní informace/

      - jak vypadá vyšetření školní zralosti v PPP    

   - odklad školní docházky - plusy a mínusy

  

 

V úterý 23. 1. 2018 v 15,30

Ve třídě Žabky

 

 

Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.