Historie
Historie

Historie školky

MŠ na Plovdivské ulici v Brně se začíná stavět v roce 1972 jako škola sídlištního typu. Ještě před zahájením provozu v jejích prostorách je z důvodu velkého počtu neumístěných dětí v mateřských školách v Žabovřeskách otevřeno provizorium v sousední ZŠ Plovdivská 8, kde je pro mateřskou školu vyhrazena jedna buňka o čtyřech třídách. V říjnu roku 1973 zahajuje provoz účelová budova pětitřídní mateřské školy.
 
V prázdninových měsících roku 2003 dochází ke zbourání starých nevyhovujících vstupních schodišť a vybudování nových, částečně zastřešených, což mění vnější pohled na budovu školy.  Další větší rekonstrukce se mateřská škola dočkala v roce 2014, kdy byla vyměněna v celé budově stará okna a dveře a nahrazena novými. V dalším roce potom byla budova zateplena a dostala také novou fasádu. Svou polohou uprostřed sídliště, vzdálená větším komunikacím, s velkou zahradou kolem,  je předurčena k tomu, aby vytvářela pro děti zdravé, klidné, pohodové prostředí, o což se snaží i všechny pedagogické a provozní pracovnice školy.
 
Od roku 1973 prošla školou řada dětí a to nejen bezproblémových, ale i těch s tělesným, mentálním i logopedickým postižením, o které jsme se vždy řádně postaraly v úzké spolupráci s rodiči těchto dětí i se speciálními pedagogy a lékaři a tak je připravily pro zdárný vstup do dalšího života. Vždy jsme se snažily o výchovu kladných mezilidských vztahů, o dobré  a vstřícné soužití s postiženými dětmi, učily vzájemné toleranci a přátelství. V tomto duchu pokračuje naše práce i nadále, i když dnes již v rámci integrace dětí s logopedickými vadami, na které jsme se zvláště zaměřily. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání a nabízíme kvalitní standardní program výchovy a vzdělávání s důrazem na přirozené poznávání, na vyváženost spontánního a řízeného učení dětí.
 
Zvláštní program připravujeme v oblasti nadstandardní péče. Pro zájemce je připravena třída s anglickou výukou, kurzy plavání, kroužek keramiky, hry na zobcovou flétnu, tanečky, škola v přírodě dle zájmu rodičů, různé kulturní akce: divadla v mateřské škole i na domovských scénách, koncerty tamtéž, kina, výstavy, výlety. Pro děti předškolního věku pořádáme edukativně-stimulační skupiny. Individuální výchovně vzdělávací program je zpracováván pro děti integrované i pro děti s odkladem školní docházky.
 
Celý kolektiv zaměstnanců školy se snaží, aby vytvořil dětem milé, vlídné, klidné prostředí, s dostatkem podnětů pro uspokojení všech jejich potřeb a zájmů a položil tak základ k získání samostatnosti a schopnosti zapojit se do dalšího života po odchodu z mateřské školy.

 

Fotogalerie:


Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.