Podmínky přijetí do MŠ Beruška

Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Ředitelka nebo obec rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy zpravidla z počátku školního roku. Pokud je v předškolním zařízení volné místo, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku. Dítě se přijímá do MŠ na základě stanovených kriterií. 

 
Upozornění pro školní rok 2018/2019
Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jit k zápisu do spádové MŠ. Zůstává  v dané MŠ. 
 
Od školního roku 2012 - 2013 je prováděn zápis v elektronické podobě.

Výdej přihlášek:

Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vygenerovat samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

a to od  3. 4. 2018 do 1. 5. 2018.

 

" Dny otevřených dveří "

 18. dubna 2018  od 14:00 do 16:00

 19. dubna 2018 od 10:00 do 12:00

 

Sběr vyplněných přihlášek:

  2. května 2018 od 12:30 do 16:30 hodin

  3. května 2018 od 7:30 do 12:00 hodin

 

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte ředitelce školy,

Haně Durchánkové, ve výše uvedeném termínu.

Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ jsou jednotná pro elektronický zápis

a všechny zúčastněné mateřské školy. Jsou uvedena na stránkách

pro elektronický zápis do mateřských škol.

 

                          Hana Durchánková, ředitelka

 

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminace a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

viz. ttps://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

 
Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.