Zápis do mateřské školy - seznam přijatých dětí

Soubory ke stažení:
 • 
zapis-do-materskych-skol-ve-meste-brne--f10280.pdf  (pdf, 428 kB), 02.06.2019, 18:31


Podmínky přijetí do MŠ Beruška

Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Ředitelka nebo obec rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy zpravidla z počátku školního roku. Pokud je v předškolním zařízení volné místo, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku. Dítě se přijímá do MŠ na základě stanovených kriterií. 

 
Upozornění pro předškoláky
Předškolák, který již navštěvuje MŠ a spádově do ní nepatří, nemusí jit k zápisu do spádové MŠ. Zůstává  v dané MŠ. 
 
Od školního roku 2012 - 2013 je prováděn zápis v elektronické podobě.

 

Výdej přihlášek

Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vygenerovat samostatně na adrese: www.zapisdoms.brno.cz

a to od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019 nebo s pomocí ředitelky MŠ v těchto dnech:

Současně proběhnou " Dny otevřených dveří".

 

    9. DUBNA 2019 ( ÚTERÝ ) 14.00 – 16.00 HO.

  10. DUBNA 2019 ( STŘEDA ) 10.00 – 12.00 HOD.

 

Sběr vyplněných přihlášek

 

    2. KVĚTNA 2019 (ČTVRTEK) 12.30 – 16.00 HOD.

    3. KVĚTNA 2019 (PÁTEK) 8.00 – 12.00 HOD.

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte  ředitelce školy

 ve výše uvedeném termínu.

(Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte).

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou jednotná pro elektronický zápis

a všechny zúčastněné mateřské školy. Jsou uvedena na stránkách

pro elektronický zápis do mateřských škol.

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminace a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města viz. https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni

 
Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.