Angličtina

V roce 1994 jsme založili na naší škole specializovanou třídu s každodenním programem v anglickém jazyce pod názvem “Daisy“. Nyní se třída přejmenovala na třídů "Žabičky".

 

Našim cílem je:

  • hravou formou probudit u dětí zájem o angličtinu
  • osvojit si základní fráze, slovní zásobu z okruhů, které jsou dětem blízké – rodina, hračky, zvířátka, barvy, ovoce, zelenina, dopravní prostředky, oblečení, lidské tělo, povolání atd.
  • motivovat a připravovat děti k samozřejmému, přirozenému postoji k osvojování si cizího jazyka

 

 

 

Děti si metodou přímých činností, hrou, básněmi, písněmi nebo dramatizací osvojují cizí jazyk.  Je také využíván poslech audio kazet či CD, angličtina pro děti na DVD nebo na PC. Děti si samy vybarvují pracovní listy a tvoří si tak svůj zásobník písní, her, básní a slovíček. Každé dítě si také vytváří svůj obrázkový slovník – kartičky zatavené do folie.

 

 

 

 

Pro rodiče si děti s učitelkou připravují ukázku angličtiny v rámci vánočního posezení a při besídce ke Dni matek.  Zde mají rodiče možnost vidět, co se děti naučily a že angličtina je pro ně hravá a zábavná. 

 

 

 

Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.