Organizace dne

6:30 – 7:00 - scházení dětí              
  - ranní hry dle volby dětí
   
7:00 – 8:40 - odchod do vlastní třídy – volné hry
  - individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
  - individuální nebo skupinové činnosti
   
8:40 – 9:20 - ranní cvičení, relaxační chvilky, jazykové chvilky (dle zájmu dětí)
  - hygiena, svačina
   
9:20 – 9:45 - individuální a skupinové činnosti zaměřené na plnění témat vzdělávacího obsahu ŠVP
   
9:45 – 12:00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
  (v případě pěkného počasí dříve – přenesení výchovně vzdělávacího programu ven)
  - vycházky zaměřené k tématům daným vzdělávacím obsahem ŠVP
   
12:00 – 12:30 - hygiena – oběd
  (starší děti si samy přidávají jídlo, které zbude po rozdělení porcí kuchařkami)
   
12:30 – 14:00 - hygiena, odpočinek
  - práce s dětmi s odkladem školní docházky podle individuálních vzdělávacích plánů
  - logopedická péče
   
   
14:00 – 14:30 - hygiena, svačina
   
14:30 – 16:00 - hry podle zájmu dětí (v případě hezkého počasí venku)
  - individuální práce s dětmi
   
16:00 – 16:30 - rozcházení dětí
   
Organizace dne v MŠ je přizpůsobena v jednotlivých třídách věku a potřebám dětí.
Štefl software pro svoji rodnou Mateřskou školu a všechny v ní malé i velké současníky.