Přejít na hlavní obsah Přejít na nápovědu ke klávesovým zkratkám Přejít na úvodní stránku Přejít na začátek hlavního navigačního menu Přejít na mapu stránek
free amp templates

Náš tým

Celý kolektiv zaměstnanců školy se snaží, aby vytvořil dětem milé, vlídné, klidné prostředí, s dostatkem podnětů pro uspokojení všech jejich potřeb a zájmů a položil tak základ k získání samostatnosti a schopnosti zapojit se do dalšího života po odchodu z mateřské školy.

Bc. Hana Durchánková, DiS

Bc. Hana Durchánková, DiS

Ředitelka školy
Učitelka - Žabičky

Mgr. Karolína Černá

Mgr. Karolína Černá

Učitelka - Broučci

Bc. Petra Podsedníková

Bc. Petra Podsedníková

Učitelka - Broučci

Dominika Šimková

Dominika Šimková

Učitelka - Koťátka

Iveta Šimečková

Iveta Šimečková

Učitelka - Koťátka

Jitka Dominiková

Jitka Dominiková

Učitelka - Kuřátka

Lenka Kocourková, DiS.

Lenka Kocourková, DiS.

Učitelka - Kuřátka

Bc. Kateřina Borovcová

Bc. Kateřina Borovcová

Učitelka - Myšičky

Bc. Tereza Skalská

Bc. Tereza Skalská

Učitelka - Myšičky

Adéla Adámková

Adéla Adámková

Učitelka - Žabičky

 Historie školy

MŠ na Plovdivské ulici v Brně se začíná stavět v roce 1972 jako škola sídlištního typu. Ještě před zahájením provozu v jejích prostorách je z důvodu velkého počtu neumístěných dětí v mateřských školách v Žabovřeskách otevřeno provizorium v sousední ZŠ Plovdivská 8, kde je pro mateřskou školu vyhrazena jedna buňka o čtyřech třídách. V říjnu roku 1973 zahajuje provoz účelová budova pětitřídní mateřské školy.

Od roku 1973 prošla školou řada dětí a to nejen bezproblémových, ale i těch s tělesným, mentálním i logopedickým postižením, o které jsme se vždy řádně postaraly v úzké spolupráci s rodiči těchto dětí i se speciálními pedagogy a lékaři a tak je připravily pro zdárný vstup do dalšího života. Vždy jsme se snažily o výchovu kladných mezilidských vztahů, o dobré a vstřícné soužití s postiženými dětmi, učily vzájemné toleranci a přátelství. V tomto duchu pokračuje naše práce i nadále, i když dnes již v rámci integrace dětí s logopedickými vadami, na které jsme se zvláště zaměřily. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání a nabízíme kvalitní standardní program výchovy a vzdělávání s důrazem na přirozené poznávání, na vyváženost spontánního a řízeného učení dětí.

V prázdninových měsících roku 2003 dochází ke zbourání starých nevyhovujících vstupních schodišť a vybudování nových, částečně zastřešených, což mění vnější pohled na budovu školy. Další větší rekonstrukce se mateřská škola dočkala v roce 2014, kdy byla vyměněna v celé budově stará okna a dveře a nahrazena novými. V dalším roce potom byla budova zateplena a dostala také novou fasádu. Svou polohou uprostřed sídliště, vzdálená větším komunikacím, s velkou zahradou kolem, je předurčena k tomu, aby vytvářela pro děti zdravé, klidné, pohodové prostředí, o což se snaží i všechny pedagogické a provozní pracovnice školy.